Lukitestaus ja matematiikan erityisvaikeuden testaus

Lukivaikeuden yksilötesti

Pedart Oy tekee lukivaikeuden toteamiseen yksilötestiä. Yksilötestit mittaavat teknistä lukutaitoa, teknistä lukunopeutta, luetun ymmärtämistä monella eri tavalla, äänteiden hahmottamista, auditiivista työmuistia sekä nimeämistä. Testien lisäksi lausunnon pohjana ovat opiskelijan haastattelu.  Yksilötestin tuloksien pohjalta tehdään lausunto perusopetuksen oppilaalle, jatko-opiskeluihin tähtäävälle ja sekä ylioppilastutkintoa varten. Testi soveltuu myös mopokortin ja ajokortin kirjallisen kokeen lisälausuntoon.

Testinä on NMI:n laatima lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille.

Testistö  sisältää ääneen lukemisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä. Lukivaikeuksien yksilötestistöä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan yksilölliseen arviointiin. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun.

Yhteydenotto testiä varten:  Simo.Hillo@pedart.fi tai p. 0400 594 385

Yksilötestin hinta on 180 euroa / testi, sisältäen alv 24%

 

Matematiikan erityisvaikuden testaamiseksi on meillä käytössä NMI:n KTLT -laskutaidon testi.

KTLT on peruslaskutaitojen sekä niiden soveltamistaitojen arviointiin tarkoitettu luokka-asteille 7-9 normitettu tasotesti psykologien ja erityisopettajien käyttöön. Se soveltuu myös peruskoulun jälkeiseen nuorten aikuisten laskutaidon arviointiin. Testin tehtävät edellyttävät peruskoulussa opetettavan matematiikan sisältöjen hallintaa pääpainon ollessa peruslaskutaitojen soveltamisessa.

Ohjeistuksineen KTLT:n teettäminen kestää noin 45 minuuttia. Kussakin KTLT:n neljässä rinnakkaisversiossa on 40 laskutehtävää. Rinnakkaisversiot mahdollistavat luotettavan edistymisen seurannan.

Testi on tarkoitettu psykologien ja erityisopettajien käyttöön.

Yhteydenotto testiä varten:  Simo.Hillo@pedart.fi tai p. 0400 594 385

Yksilötestin hinta on 120 euroa / testi, sisältäen alv 24%

 

–> LUKI ja Matematiikan KTLT testi yhteishintaan 250 euroa, jos samalla kertaa molemmat testit.