Lukitestaus

Yksilötesti

Pedart Oy tekee yhteistyötä lukioiden kanssa tarjoamalla lukivaikeuden toteamiseen yksilötestiä. Yksilötestit mittaavat teknistä lukutaitoa, teknistä lukunopeutta, luetun ymmärtämistä monella eri tavalla, äänteiden hahmottamista, auditiivista työmuistia sekä nimeämistä. Testien lisäksi lausunnon pohjana ovat opiskelijan haastattelu sekä opiskelijan kirjalliset tuotokset niin suomen kielessä kuin vieraissa kielissä. Yksilötestin tuloksien pohjalta tehdään lausunto perusopetuksen oppilaalle, jatko-opiskeluihin tähtäävälle ja sekä ylioppilastutkintoa varten.

Lukihäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Lausunto tehdään aina Ylioppilastutkintolautakunnan lomakkeella ja opiskelija saa toimintaohjeet lukioaikaisten erityisjärjestelyiden suhteen sekä tarvittavista toimenpiteistä ylioppilastutkintoa ajatellen. Yksilötestin tekemiseen varataan aikaa kaksi tuntia.

Jos lukivaikeus määritellään keskivaikeaksi tai vaikeaksi, ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä. Lieväksi määritelty lukivaikeus saattaa aiheuttaa pistehyvityksen yhdessä ylioppilaskokeessa. Pistehyvitykset ovat kokeesta riippuen 1-5 pistettä. Jotta erityisjärjestelyjä voi ylioppilaskokeeseen hakea, tulee lukilausunnon lisäksi kokelaalla olla neurologin tai foniatrin tekemä lääkärintodistus. Lausuntojen tulee olla lukioaikana tai peruskoulu 9. luokan aikana laadittuja.

Ylioppilastutkintolautakunnan määräys https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_maarays.pdf

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_lomake_1.pdf

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_lomake_2.pdf

 

Yhteydenotto testiä varten:  Simo.Hillo@pedart.fi tai p. 0400 594 385

 

Yksilötestin hinta on 150 euroa / testi, sisältäen alv 24%

 

Lukiseula

Pedart Oy:n kautta voit tilata myös kevyempään lukiseulaan. Seula kestää noin 1 tunnin ja siitä saat kirjallisen yhteenvedon. Tätä yhteenvetoa voit käyttää esimerkiksi lausuntona autokoulua varten.

Seulatestissä selvitellään lukunopeutta ja lukutarkkuutta, luetun ymmärtämistä, oikeinkirjoitusta ja äänteiden erottelua. Se on suppea verrattuna yksilötestiin.

Seulatestillä ei varsinaisesti todeta lukivaikeutta, eikä siitä saa lukitodistusta. Seula antaa kuitenkin viitteitä lukivaikeudesta. Seulaan osallistuneet saavat kirjallisen palautteen.

Yhteenvedon saa mukaan testauksen yhteydessä.

Yhteydenotto testiä varten: Simo.Hillo@pedart.fi  tai p. 0400 594 385

Lukiseulan hinta on 60 euroa / testi, sisältäen alv 24%