Nepsy -valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus – Nepsy

Neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia. Niitä voivat olla esimerkiksi ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, muu autismin kirjon häiriö tai kielellinen erityisvaikeus. Tavoitteena on asiakkaan arjen- ja elämänhallintataitojen parantaminen sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääminen.

Nepsy-valmennus on ennaltaehkäisevää asiakkaan elämän sujuvuutta lisäävää toimintaa. Valmennuksen lähtökohtina ovat asiakkaan nykyhetken tarpeet, toiveet ja odotukset, joista muodostuvat tavoitteet valmentajan ja asiakkaan yhteistyölle. Valmennus ei etsi vastauksia menneisyyden epäonnistumisiin vaan keskittyy tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Valmennus pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin.

Valmennuksessa harjoitellaan esimerkiksi seuraavia elämisen perustaitoja:

  • perustarpeista huolehtiminen: uni, ruokailu
  • terveysopiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät asiat
  • itsestä huolehtiminen: siisteys ja pukeutuminen
  • siivous ja järjestyksen ylläpitäminen
  • kaupassa käynti, raha-asiat, ajanhallinta
  • harrastukset
  • itsenäinen kulkeminen
  • ihmissuhteet

Valmennus toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omassa ympäristössä. Sen kesto ja tiheys määritellään yksilöllisesti ja se vaihtelee muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Valmennuksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä lapsen tai nuoren, hänen perheensä ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa.

Valmentajalla on vankka työkokemus lapsista ja nuorista, joilla on neuropsykiatrisia pulmia.

Yhteys:

Simo Hillo p. 0400 594 385 / simo.hillo@pedart.fi

Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen valmentaja todistus

Pedart Oy SOPIMUSPOHJA